Szkolenia SOC/SOD

Mężczyzna na tle ciągnika siodłowego z przyczepą iPrzeprowadzamy szkolenia okresowe w celu otrzymania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C oraz D. Kurs nie kończy się egzaminem państwowym. Szkolenie dostępne jest wyłącznie dla kierowców, którzy:

  • zdali egzamin na prawo jazdy kategorii D lub D+E przed 10 września 2008,
  • uzyskali prawo jazdy kategorii C lub C+E przed 10 września 2009,
  • Ukończyli wcześniej jedno z następujących szkoleń: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona lub kwalifikacja uzupełniająca.