Szkolenia zawodowe: kod 95

Osoba prowadząca autobusAby uzyskać wpis do prawa jazdy kod 95, który uprawnia do zarobkowego transportu osób i rzeczy w ruchu krajowym i międzynarodowym, należy przedłożyć Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej w wydziale komunikacji. Aby zdobyć Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, należy przejść szkolenia zawodowe. Przeprowadzamy:

  • szkolenia okresowe dla kategorii C oraz D,
  • szkolenia kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej oraz uzupełniającej dla kategorii C oraz D.